EĞİTİM

Ecelife Anaokulu’nda

-Öğrenmeyi öğrenme asıl hedeftir. -Öğretmen-çocuk ilişkisinde problem çözme becerileri ve iletişim hakimdir.

-Kuralların belirlenmesinde çocuk etkin rol oynar.

 -Öğretmen salt otorite ve her şeyi bilen bir kişi değil, bilgi dağarcığını geliştirmek ve öğrenmeyi öğrenmek için kaynak konumundadır.

-Öğretmen kendi uygulamaları üzerinde düşünen, kendini yenileyen ve hala öğrenen bireydir.

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN

UYGULAMAMIZI İNDİRİN

-Çocuğa bulunduğu yerden, onun ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak yaklaşılır.

- Çocuk pasif alıcı konumundan çıkmış, aktif konumdadır.

-Yaratıcı düşünce ortaya çıkarılarak desteklenir ve geliştirilir.

-Kalıcı ve yaşamın her safhasında kullanılabilecek kazanımlar sağlanmaya çalışılır.

 

 

 

Her Çocuk aynı değildir; bazı çocukların kelimelerle, bazılarının rakamlarla, bazılarının ise doğa ile arası iyidir. Her çocuğun gelişimi ve zeka alanı birbirinden farklılık gösterebilir, bu nedenle çocuklarla bireysel olarak ilgilenilmesi ve zeka alanları doğrultusunda kendilerine eğitim verilmesi gerekir.

 

Öğretmenlerin çocukları yakından tanıması ve bireysel farklılıklarını ele alarak eğitim süreçlerini kurgulamaları gerektiği vurgulanır. Bu gereksinim öğretim yöntemlerinin çeşitlendirilmesi adına da belirleyici niteliğe sahiptir.

Ecelife olarak sunduğumuz eğitimlerde çocuklarımızın bireysel farklılıklarına önem vermeyi ilke ediniyoruz.

 

Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından biri çocukların sonsuz hayal güçlerini örselemeden yaratıcı düşünce becerilerini geliştirmektir. Hayal kuran, orijinal fikirler öne süren, farklı düşünen ve yaratıcılığı ile ön plana çıkan çocuklarımız “Yaratıcı Düşünce Egzersizi” ile beslenmektedir. Çocukların düşüncelerini değiştirip birleştirmeleri konusunda destek olmak ve düşüncelerinin önündeki engelleri kaldırmak esas görevimizdir.

Tüm çocukların yaratıcı düşünmelerine ve yepyeni fikirler üretmelerine katkıda bulunarak, her bir çocuğun kendisini ifade ederken sınırları kaldırmasını sağlıyoruz. Öğretmenlerin sınıf içindeki konumlarını farklılaştırarak çocukların bilgiye deneyim yolu ile ulaşılmasını sağlamak çok önemlidir. Ecelife öğretmenleri sınıf içerisinde çocuklara yol gösteren, onları yakından takip eden ancak bilgiye erişmeleri sırasında onları özgür bırakan “rehber kişi” niteliğindedir. Öğretmenlerimiz çocuklarla bireysel etkileşime geçer, kendilerine farklı materyaller sunarak çocukları planlama, planlarını uygulama ve neticesinde sonuç elde etme sürecinde destekler.

Bizler çocuklarımızın deneyim yolu ile bilgiye erişmelerini ve farkındalıklarını arttırmayı hedefliyoruz. Salt bilginin yüklendiği eğitim anlayışından farklı olarak tüm çocuklarımızın bilgiyi keşfetmeleri için uygun ortam yaratıyor ve kendilerini destekliyoruz. Okulumuzda çocuklarımız özgür bir şekilde kendilerini keşfederken sosyalleşirler. Ecelife Anaokulu  “inovasyon yoluyla liderlik”, “mükemmeli takip etme”, “öğrenerek büyüme” ve “dünya vatandaşlığı” ilkelerini benimseyen  ve “Her çocuk bir dahidir”  parolasıyla ilklere imza atan bir eğitim kurumudur.

 

 

0326 641 33 22 / 0538 692 77 77

Karaağaç Mah. 23 Nisan Cad. 64/1 Arsuz / HATAY

info@ecelifeanaokulu.com